Exposició

exposició
exposició

Fira Internacional d'Il·luminació de Hong Kong 2017 (edició de tardor)

exposició
exposició

Fira Internacional d'Il·luminació de Hong Kong 2018 (edició de tardor)

exposició

Fira Internacional d'Il·luminació de Hong Kong 2019 (edició de tardor)

exposició

Exposició internacional d'il·luminació de Guangzhou 2019

exposició

Exposició internacional d'il·luminació de Guangzhou 2020